Aktiviteter

På Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen arbetar vi med kultur och fritidsverksamhet för alla ungdomar 13-20 år i Sundsvalls kommun med olika typer av funktionsvariationer. Fritidsaktiviteterna är utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.
Vi erbjuder även sommarjobb för dig 15-20 år som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola!