Januari månad med Fritid För Alla

MÅNDAGAR 18.00-21.30 (Integrerad verksamhet)
10 januari Spel och skapande
17 januari Spel och skapande
24 januari Spel och skapande
ONSDAGAR 17.30-20.30
12 januari Bingo och demokrati
19 januari Dj för nybörjare
26 januari Sidsjöbacken ute aktivitet, skid/pulkaåkning, grillning