Mitt Val 2015

8 av 10 röstar inte

Åtta av tio med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den senaste valundersökningen. Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället.

Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara med att påverka genom att delta i allmänna val. Målet är också att deltagarna ska våga säga vad de tycker och kunna göra välgrundade val för den egna vardagen och det egna livet.

Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för att arbeta vidare med Mitt Val år 2. Och nu har turen har kommit till Sundsvall att visa att man vill ändra på situationen. Starta en studiecirkel tillsammans med din förening!

Studiecirkeln innehåller också information om metoder och tillvägagångssätt för personal som arbetar med och anhöriga till ungdomar med intellektuella funktionshinder, och hur vi kan stötta dessa ungdomar i deras val till ett hälsosammare liv!

Det här är Hälsokörkortet!

Om du vill ha mer information, kontakta Sofie Jansson på Studieförbundet Vuxenskolan!
E-post: vasternorrland@sv.se
Tfn: 060-12 19 80

SVlogga

Logotyp svart