Prova på golf

Prova på golf på Sundsvalls GK lördag den 1 juni kl. 10-17. Anmälan till. robinhakansson@live.se Pdf för mer information följ länken. OBS. Detta är inget arrangemang av Fritid För Alla utan bara förmedlar informationen.

Maj månadsprogram

Aktiviteter på Skönsmons fritidsgård. Måndagar integrerad verksamhet öppet kl. 18 – 21:30 Onsdag öppet kl. 17:30-20:30 8 maj Virtuell Reality 15 maj Vi gör blommor av papper mm. 22 maj Lera 29 maj Innebandy