Demokratiarbete

Fritid För Alla har ett demokratiarbete som heter Kaboom. Ungdomar får träna på göra sin röst hörd och påverka.
Det har varit 4 träffar som berörda ämnena skola, fritid och vad jag vill. Sedan avslutades det med ett möte mellan
ungdomar, politiker och tjänstepersoner.
Bild på vuxna som deltog.