Kaboom cafè 5 december

Kaboom café är för ungdomar som går i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Man har under tre träffar fått varit med och påverkat och tagit del av information om barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Program avlutningen med politiker och tjänstemän.

08:30 Samling programsalen

09:00 Workshop

Ställer iordning och sammanställer “Leva livet” på vikvägg som ni blivit tilldelad.

09:30 Inbjudna politiker och tjänstemän kommer.

10:00 Fika.

10:15 Mingel på torget.

11:15 Avslutning.