Mitt Val 2015

8 av 10 röstar inte Åtta av tio med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den senaste valundersökningen. Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället. Studiecirkeln Mitt val har som mål att öka viljan och kunskapen hos deltagarna att vara med att påverka genom att delta i allmänna val. Målet är också att deltagarna ska våga säga… Läs mer om Mitt Val 2015